Alice Neel ( 1900-1984 ) 

Alhoewel Alice Neel in Europa nog redelijk onbekend is, wordt ze in Amerika gerekend tot de beste portrettisten van de 20ste eeuw. Dit is niet altijd zo geweest. Het grootste deel van haar leven heeft ze geen enkele erkenning gekregen voor haar werk. In het begin van de 20ste eeuw was het figuratief schilderen en vooral het portretteren zwaar uit de mode. Ook werd haar schilderstijl als naïef afgedaan. Ze heeft echter altijd haar eigen koers aangehouden ook al had dat grote armoede tot gevolg. In de jaren ’70 kwam er een kentering in het denken binnen de kunstwereld en ontstond er eindelijk grote bewondering voor haar werk. Als geen ander kan ze al schilderend haar modellen psychisch analyseren en verbeelden.  Voor haar bestaat er geen ‘beroemdheid’ of ‘minister’ of ‘zwerver’, zij ziet de mens. 

 

 

Model schilderen in de stijl van Neel.

De cursisten werden gevraagd het model (me myself dit keer) tekenachtig weer te geven daarbij de zeggingskracht te benadrukken. Proporties zijn minder belangrijk. Daarna konden ze al schilderend delen benadrukken. Ze werden uitgedaagd hun persoonlijke gevoel over mij weer te geven…. met het risico dat ze na deze les niet meer mochten komen, maar gelukkig viel dát allemaal erg mee…